Biển phòng họp trượt thay đổi nội dung

250

Biển phòng ban trượt ngang nội dung

CHất liệu Inox, Nhôm In UV

kích thước 10x28cm