Biển tên phòng trượt ngang nội dung

160

Biển tên phòng trượt ngang nội dung Vanvant – Occupied

Kích thước: 9x25cm

Chất liệu nhôm xước mờ in UV

Kết hợp mica thanh trượt