Biển số phòng phát sáng led đẹp

550

  • Biển chất liệu Inox xước vàng
  • Mica mặt chữ phát sáng
  • Led gắn full chữ tạo hiệu ứng sáng đẹp
  • Bộ đổi nguồn 12V phụ kiện lắp đặt kèm theo
  • Giá rẻ hơn khi làm số lượng nhiêu