Biển số phòng inox ăn mòn

180

  • Chất liệu Inox ăn mòn đẹp
  • Nội dung ăn mòn bằng axit, sơn màu nội dung theo yêu cầu.
  • Kích thước: 15x25cm
  • Màu inox 2 màu cơ bản inox bóng trắng, trắng xước, vàng bóng và xước….
  • Làm số lượng nhiều giá càng rẻ