biển số bàn bằng gỗ bền đẹp

35

  • Biển thường sử dụng gỗ tự nhiên, gỗ thông, Sồi, Tần bì…
  • Sơn màu theo yêu cầu khách hàng
  • Kt 6x12cm có thể đặt kích thước theo yêu cầu
  • Số trên biển được khắc âm hoặc dán nổi.
  • Sơn chống thấm chống nước, độ bên cao
  • Thiết kế tư vấn theo yêu cầu.