Mẫu biển tên phòng họp với thanh trạng thái thay đổi nội dung

250

Biển tên phòng với thanh trạng thái trượt ngang

Kt, màu sắc theo yêu cầu thiết kế của các khách hàng