Biển phòng họp mẫu mới 2022

850

Biển phòng họp

  • Chất liệu Mica cháo 5ly đài loan
  • Đế gỗ sơn nâu cafe
  • Ốc chân kính kèm theo