Biển báo nội quy trong Toilet

120

Biển báo nội quy trong Toilet

kích thước: 15x30cm

Chất liệu nhôm xước mờ in UV