Biển nhà vệ sinh phát sáng

350

Biển nhà vệ sinh phát sáng

kt: 15x30cm

Chất liệu mica có đèn led phát sáng

Bộ đổi nguồn 12V