Biển nhà vệ sinh sáng

  • Chất liệu Mica trong 1cm dẫn sáng
  • Đèn led giấu kín bên trong biển
  • Bộ đổi nguồn kèm theo
  • Mầu uled: Trắng, xanh, vàng, vàng nắng
  • Kích thước: 15x30cm