Biển chỉ dẫn WC Nam Nữ.

80

Biển chỉ dẫn WC Nam Nữ.

Kích thước: 13x20cm

Chất liệu nhôm xước mờ in UV