Biển chỉ dẫn toilet 2 mặt

180

Biển chỉ dẫn nhà vệ sinh 2 mặt treo ngang

kích thước 18x20cm

Chất liệu mica có chân lắp tường