Biển chỉ dẫn wc restroom

80

Biển với kích thước: 18x18cm

Chất liệu nhựa Acrylic khoét lọng âm 4mm

Nội dung nhôm xước in UV cao cấp

Phu kiện lắp đặt kèm theo