biển nhà vệ sinh có đèn

350

Biển chỉ dẫn wc phát sáng

Kích thước: 15x30cm