Làm biển hiệu Wc, biển Toilet chỉ với 6x

Biển wc Nam/ Nữ

Chất liệu mica in uv

Kích thước: 16x20cm , 12x20cm