Làm kệ menu để bàn cho nhà hàng, khách sạn đẹp, rẻ.

Mẫu kệ menu

Chất liệu gỗ sồi

Khổ A5, A6, A4