Làm biển số phòng cho chung cư, khách sạn đẹp.

Biển số phòng chung cư, khách sạn đẹp.

Chất liệu gỗ nhựa in uv

Kết hợp với mica