Biển tên phòng chất liệu inox đẹp, sang trọng.

Mẫu biển tên phòng chất liệu inox

Màu sắc xước bạc

Kích thước theo yêu cầu