Biển WC nam nữ bằng gỗ

Biển nhà vệ sinh Nam/ Nữ bằng chất liệu gỗ

Kích thước theo yêu cầu