Biển wc nam nữ

80

Biển wc nam nữ

Chất liệu mica cháo

Nội dung mica 2ly

Có ốc chân kính kèm theo

Kt: 16x16cm