Biển số phòng chung cư

100

Biển số phòng khách sạn hotel

Kích thước: 10x25cm

Chất liệu nhôm xước mờ in UV