Biển số phòng chung cư mẫu hiện đại

120

  • Chất liệu inox, nhôm xước bạc
  • Nội dung in UV cao cấp
  • Ốc chân kính 2 ốc bắt chéo
  • Kích thước: 12x22cm
  • Phụ kiện lắp đặt kèm theo
  • Làm càng nhiều giá càng rẻ nhé.