Biển số bàn coffee bằng gỗ

50

Chất liệu gỗ công nghiệp in UV cao cấp

Gố được sơn theo mầu yêu cầu

Nội dung dán chữ nổi gỗ verneer

Kt: 6x12cm