Biển số để bàn bằng chất liệu gỗ.

80

Biển số để bàn bằng gỗ

kt: 12x5cm