Kệ menu gỗ để bàn khổ A5,A4

  • Chất liệu gỗ tự nhiện Gỗ Thông, Gỗ Sồi
  • Gia công theo thiết kế
  • Sơn màu theo yêu cầu
  • Có móc treo menu kèm theo
  • Hỗ trợ khắc Logo miễn phí
  • Làm nhiều giá rẻ hơn nhé.