Pục phát biểu Mica rẻ trong suốt

    2500

    Pục phát biển Mica tự lắp ráp

    Kt: cao 110x40x50cm

    Chất liệu mica trong suốt 10ly