Biển chỉ dẫn phòng khám đa khoa đẹp

160

Biển chỉ dẫn phòng khám đa khoa

Chất liệu nhôm in UV

Kích thước: 15x35cm

2 mặt, Có lắp chân đế gia cố vào tường