Biển wc bằng gỗ

150

Biển chỉ dẫn Wc

Chất liệu gỗ

Kích thước, màu sắc theo yêu cầu