Biển báo tắt các thiết bị điện khi không sử dụng

100

Biển tắt các thiết bị điện khi không sử dụng

kích thước: 13x25cm

Chất liệu nhôm xước in UV cao cấp

Mã: BB-04 Danh mục: