Làm biển số phòng khách sạn, hotel chất liệu gỗ giá rẻ.

Biển số phòng khách sạn, hotel

Chất liệu gỗ Laminate

Kích thước 15x22cm