Biển nhà vệ sinh nam nữ

90

Biển chỉ dẫn nhà vệ sinh giá rẻ

Chất liệu nhôm in UV

Kích thước: 10x18cm