Biển nhà vệ sinh có đèn lấy ngay

350

  • Thường sử dụng chất liệu mica dẫn sáng dày 10ly
  • Nội dung cắt CNC bền mặt
  • Kích thước” 16x32cm
  • Màu đèn xanh lá, xanh tím, trắng , vàng nắng
  • Phụ kiện lắp đặt kèm theo