Biển chức danh để bàn phong cách hiện đại

350

Mẫu biển chức danh để bàn phong cách hiện đai

Chất liệu gỗ sồi kết hợp inox

Kt 13 x 28cm